Toimintasuunnitelma

 

TOIMINTASUUNNITELMA   2013–2014 

Olutliitto ry, ruotsiksi Ölförbundet rf, on maamme oluenkuluttajien edunvalvoja ja suomalaisten olutseurojen yhteisjärjestö, kuten European Beer Consumers Union (EBCU) koko Euroopan alueella. Olutliitto pitää ohjenuoranaan sääntöjä ja periaateohjelmaa sekä EBCU:n kansainvälisiä periaatteita ja tavoitteita. 

Hallitus

Liiton hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Toiminnan painopisteet

Käytännön työ jakautuu hallituksen toimintaan, toiminnallisiin projekteihin sekä poliittiseen vaikuttamiseen. Projektiryhmät voivat täydentää itsenäisesti kokoonpanojaan kutsumalla jäsenikseen liiton ulkopuolisia asiantuntijoita sekä henkilöitä eri sidos- ja yhteistyöryhmistä. Projektien vetäjät raportoivat hankkeiden etenemisestä ja ryhmiensä työskentelystä säännöllisesti liiton hallitukselle. Hallituksen tehtävänä on seurata ja tukea projektiryhmien työtä.

Olutpolitiikka

Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus on siirtynyt Sosiaali-ja terveysministeriön virkamiesten muokattavaksi. Olutliitto tulee laatimaan oman lausunnon tulevaan lakiesitykseen. Jo ennen lakiesitystä Olutliitto pyrkii tuomaan selkeästi esille kansanedustajille ja heidän avustajilleen oluenkuluttajien oikeutetut vaatimukset. Materiaalina käytetään Olutpoliittista katsausta.

Jo periaateohjelmansa mukaisesti Olutliitto pitää suomalaisen oluenvalmistuksen ja panimoiden puolta. Liitto on omalla toiminnallaan tukemassa uusien ja jo toiminnassa olevien pienpanimoiden toimintaedellytyksiä. Tilaviiniyritykset ovat saamassa likööreille ulosmyyntioikeuden. Liitto tiivistää vaatimuksiaan, että yli 4,7-prosenttisten oluiden myynti pienpanimoilta on oltava yhtäläisesti sallittua viinitilojen tuotteiden tapaan.

Toimintakauden tärkeimmät tavoitteet ja tehtävät ovat lausunto alkoholilainsäädännön kokonaisuudistuksesta, EU-vaalit sekä kontaktipintojen lisääminen.

Euroopan parlamentin jäsenten vaalit käydään touko-kesäkuussa 2014. Olutliitto valmistautuu Europarlamenttivaaleihin nostamalla esille sekä valtakunnallisia että kansainvälisiä olut- ja alkoholipoliittisia teemoja.

Olutliiton yhteydessä toimiva Tuoppi Foorumi kokoaa yhteen vaalien olutmyönteiset ehdokkaat sekä järjestää teemaan liittyvän keskustelutilaisuuden Helsingissä. Tilaisuuksia järjestetään tarvittaessa myös muilla paikkakunnilla.

Vaaleihin liittyvissä teemoissa Olutliitto tekee yhteistyötä Euroopan oluenkuluttajien liiton, EBCUn kanssa

Kansainvälinen toiminta

Olutliitto jatkaa aktiivista yhteistyötä EBCU:n kanssa. Olutliitto pyrkii myös olemaan mukana järjestön säännöllisissä kokoontumisissa sekä EBCU:n jäsenjärjestöjen festivaaleilla ja tapahtumissa.

EBCU on valmistelemassa uutta ohjelmaa, manifestia, joka astuisi voimaan vuonna 2014 kun valitaan uusi EU-parlamentti. 

Manifestin pääkohdat olisivat oluen sisällysluettelon asettaminen samalle tasolle kuin elintarvikkeet, oluen aseman kohentaminen ja oluen tasa-arvoisemman verotuksen puolesta.

  EU-parlamenttivaaleja varten EBCU haluaa ensimmäisenä eurooppalaisena järjestönä tehdä yhtenäisen vaalikoneen kaikkiin EBCU maihin. Olutliiton vaalikone toimisi tässä alustana ja projektia vetävät Olutliiton edustajat Mikael Baarman ja Andre Brunnsberg 

Tiedotus

Olutliiton keskeisimmät tiedotuskanavat ovat internet ja sähköposti.  Liitolla on Facebookissa ryhmä nimeltään Olutliitto – Iloisella asialla.

Sähköisen tiedotustoiminnan rinnalla toinen tärkeä tiedotusmuoto on Suomen Olutseuran julkaisema OlutPOSTI -lehti, jossa hallituksen puheenjohtajalla on oma kolumnipalsta.

Olutliitto on esillä eri oluttapahtumissa, joissa on yleisölle jaettavissa liiton ja sen jäsenyhdistysten materiaalia. Järjestö tulee ottamaan ahkerasti kantaa ajankohtaiseen olut- ja alkoholipoliittiseen keskusteluun rohkaisten samalla paikallisseuroja toimittamaan kannanottojaan oman toiminta-alueensa tiedotusvälineisiin.

Liitto osallistuu Hyvän Tuomaan ja Pahan Nuutin valintoihin joulukuussa 2013.

Talous

Liiton talous perustuu edelleen jäsenyhdistyksiltä saatavaan jäsenmaksuun ja projektiavustuksiin. Jäsenmaksu on 1,00 euroa per jäsen. Olutliitto on tapauskohtaisesti eri projekteissa valmis ottamaan vastaan rahoitusta. Liiton hallitus raportoi saaduista avustuksista ja yhteistyösopimuksista sekä saatujen varojen käytöstä liittokokoukselle.

Liiton suurimmat kuluerät muodostuvat kokouskustannuksista matkoineen sekä osallistumisista erilaisiin tapahtumiin. Tuloja liitto odottaa saavan talkootyöstä eri oluttapahtumissa, kannattajajäseniltä sekä seminaarituotoista.