Ilmari Kiannon K.H.P.V. Kohtuullisen Hutikan Pyhä Veljeskunta -kirjan julkaisemisesta 90 vuotta

K.H.P.V:n puheenjohtaja Timo Alarik Pakkanen: ”Nyt tarvitsisimme kieltolain kiihkomielisimpiin vastustajiin kuuluneen kirjailija Ilmari Kiannon tulikivenkatkuista kannanottoa!”

”Siemen oli langennut otolliseen maaperään! Helmikuun 7 päivänä vuonna 1925 jälkeen Kristuksen syntymän, kun Villirannan Raatihuoneen kullattu viisari näytti seitsikkoa ja pakkasessa pamahteli seitsemän heleätä lyöntiä, kokoontuivat Rafaelinkadun 7:ään, sen kolmanteen kerrokseen, seuraavat 13 Suomen kansalaista…”

a3b32f90358a010daf77efbd094be-origillä sanoilla kiihkeimpiin kieltolain vastustajiin kuulunut kirjailija Ilmari Kianto aloittaa Kohtuullisen Hutikan Pyhän Veljeskunnan perustavan kokouksen tapahtumista kertovan luvun yhteiskunnallisessa boheemisatiirissaan K.H.P.V. Kohtuullisen Hutikan Pyhä Veljeskunta, jonka ilmestymisestä on tänä vuonna kulunut tasan yhdeksänkymmentä vuotta.

Kustannusosakeyhtiö Otavan vuonna 1925 kustantamassa kirjassa seurataan uuden yhdistyksen ensi vaiheita niin mukaansa tempaavan elävästi – kohtuullisesti hutikoituen –, että Ilmari Kiannon Perinneyhdistys K.H.P.V. ry on päättänyt saattaa nämä huikeat elämykset koko kansan tietoon ottamalla kirjasta näköispainoksen nyt jo kolmannen kerran.

Kirjan viimeisen sivun jälkikirjoitus kertoo ytimekkäästi Ilmari Kiannon käsityksen heistä, jotka tässä maassa jo yhdeksänkymmentä vuotta sitten kansan puolesta asioista päättivät.

Ja siunatuksi lopuksi:
Eläköön Suomen tasavallan ”Etuskunta”! Se on kohtapuoleen pakottanut koko Suomen kansan elämään boheemielämää.

K.H.P.V. tulee lahjoittamaan uuden näköispainoksen kevään aikana sekä medialle että heille, joilla se toivottavasti avaa silmät ja tajunnan ymmärtämään Suomen kansan todellisia tarpeita – niin kuin kirja teki yhdeksänkymmentä vuotta sitten.

Tosiasiahan on, että maamme ensimmäisessä kansanäänestyksessä 29.–30.12.1931 yli 70 prosenttia äänestäneistä kannatti kieltolain kumoamista. Sen seurauksena Oy Alkoholiliike Ab:n myymälöiden ovet kaikissa Suomen kaupungeissa ja Rovaniemen kauppalassa avattiin 5.4.1932 klo 10.

Tässä yhteydessä sopii palauttaa mieliin, että Ilmari Kiannon Perinneyhdistys K.H.P.V. ry oli ainoa taho, joka näyttävästi vietti kieltolain päättymisen 50-vuotisjuhlaa 5.4.1982 K.H.P.V.:n perustamispaikassa Pub Angleterressa Helsingissä.

Timo Alarik Pakkanen
Bacchus Primus Inter Pares
llmari Kiannon Perinneyhdistys K.H.P.V. ry
Kohtuullisen Hutikan Pyhä Veljeskunta