Alko selonteko

Alko laiminlyö oluttarjonnan

Olutliitto ry:n selvityksen mukaan Alko ei huolehdi oluttarjonnasta sen enempää maantieteellisesti kuin laadullisestikaan. Alko väittää, että sen valikoimaan kuuluu yli 160 olutta, mutta tätä määrää ei löytynyt Olutliiton tekemässä seurannassa yhdestäkään tarkastetusta liikkeestä.

Sen sijaan lukuisissa liikkeissä olutvalikoima rajoittuu muutamaan kymmeneen merkkiin. Näin ollen kirkkaiden viinojen ja hanaviinien valikoima on myymälöissä laajempi kuin oluiden.

Päivittäistavarakaupassa myytävien oluiden vahvuus on rajattu 4,7 prosenttiin. Tätä vahvempien oluiden kaupasta huolehtii Alko. Monopoliyhtiön valikoimien ollessa puutteelliset, ei kattavaa tarjontaa todellisuudessa ole olemassa.

”Näin Alko syyllistyy todellisuudessa yhden tuoteryhmän, oluen, syrjimiseen. Tämä on myös EU:n periaatteiden vastaista”, perustelee Olutliiton puheenjohtaja Jari Vaara.

Epätasa-arvoinen ostopolitiikka

Alkon jäykkä ostopolitiikka näkyy vähäisenä kotimaisten pienpanimoiden oluttarjontana. Jos pienpanimo ei saa tuotettaan Alkon hyllyille tai ravintolamyyntiin, ei se yksinkertaisesti voi valmistaa yli 4,7 prosenttisia oluita. Tämä rajoittaa yksittäisen panimon tarjontaa ja elinkeinotoimintaa.

”Suurten panimoiden oluet tulevat näytille ripeästi, mutta pienpanimoiden uutuudet – sahdista puhumattakaan – ovat vain satunnaisesti saatavina”, Vaara muistuttaa.

Olutliitto huomauttaa, että Alko mainostaa kouluttavansa jatkuvasti myyjiä. Palveluasenteessa ei havaittu ongelmia, mutta oluttietämys vaikuttaa olevan myyjän oman harrastuneisuuden varassa.

Olutliitto vaatii, että Alko laittaa olutvalikoimansa kuntoon koko valtakunnan laajuisesti. Vastaavasti olisi harkittava, onko nykyinen keinotekoinen 4,7 prosentin raja millään tavalla nykypäivää.

”Jos Alko ei ota vastuuta oikeudenmukaisesta tarjonnasta, niin annettakoon vastuu muulle kaupalle”, Vaara sanoo.

Harvat tyytyväisiä Alkon olutvalikoimiin

Olutliiton selvityksessä arvioitiin valtakunnallisesti 67 Alkon myymälän olutvalikoimia. Olutliiton kuluttajakysely antaa aihetta huoleen ja syvään tyytymättömyyteen. Olutliiton kyselyyn osallistuneista vastaajista reilut puolet (58 %) antaa myymälän valikoimalle arvosanan erittäin huono, huono tai välttävä.

Hyvänä tai erittäin hyvänä valikoimaa pitää vain viidennes (19 %) vastaajista. Arvosana vaihtelee suuresti asuinpaikkakunnasta riippuen. Siinä missä yhden Alkon valikoima on 150 olutta, on toisessa tyytyminen 20 olueen.

Valikoiman koko ei ole ainoa kuluttajalle merkittävä asia. Tärkeää on myös, kuinka nopeasti uutuudet tulevat hyllyihin eli millaista vaihtelua nähdään. Vastanneista puolet on sitä mieltä, etteivät uutuudet kokonaisuudessaan tule nopeasti tarjolle.

Oluen syrjintä näkyy myös tuotteiden sijoittelussa. Myyvimmillä paikoilla komeilevat kirkkaat viinat, viinit ja väkevöitetyt viinit. Oluet on piilotettu nurkkaan. Oluthyllyn sijaintia piti hyvänä tai erittäin hyvänä vain kolmasosa (34 %) vastaajista.

Oluenkuluttajille suunnattu kysely toteutettiin vuoden 2009 touko–elokuun aikana web-pohjaisella kyselylomakkeella. Kysely kohdistettiin sähköpostilla olutseuroille ja olutharrastajille ympäri maata. Hankkeen kokoajana oli lohjalaisen olutseuran, Lukulasit ry:n, puheenjohtaja Tapio Lundell.

Olutliitto ry on oluenkuluttajien valtakunnallinen ja riippumaton etujärjestö. Olutliiton tehtävänä on puolustaa oluenkuluttajien oikeuksia sekä vaalia olutkulttuuria toimien oluen monipuolisen tarjonnan säilymisen puolesta.

Olutliittoon kuuluu 26 itsenäistä ja rekisteröityä olutseuraa tai yhdistystä. Olutliitto on jäsenenä European Beer Consumer Unionissa (EBCU) ja osallistuu sen kanssa kansainväliseen toimintaan.

Liite: Olutliiton Alko-selonteko 2009.