Skip to main content
Uutiset ja kannanotot

Olutliitto julkisti vaalitavoitteensa

Olutliitto on julkaissut vaalitavoitteensa seuraavalle hallituskaudelle niin että oluenkuluttajat ja oluen parissa toimivat ravintola-alan ammattilaiset voivat miettiä omaa äänestyskäyttäytymistään myös oluen tulevaisuuden kohdalta.

Mielestämme alkoholilain uudistus vuonna 2018 avasi uusia mahdollisuuksia erilaisia oluttoimijoille ja laajensi kuluttajille tarjolla olevaa valikoimaa, mutta lain uudistukset eivät kuitenkaan menneet riittävän pitkälle. Selvimmin tämä näkyy siinä, että monet oluttyylit jäivät yhä päivittäistavarakauppojen ulkopuolelle, verkkokaupan säännöt ovat epäselviä, kotimaisten panimoiden etämyyntiä ei ole sallittu viranomaistulkinnan mukaan ja anniskelussa alkoholijuomien arvonlisävero on yhä korkeampi kuin ruoan.

Samaan aikaan juomatavat Suomessa ovat murroksessa: useimmat juovat entistä kohtuullisemmin ja nautintokeskeisemmin, alkoholin kulutus on laskenut monta vuotta ja kuluttajien mielipiteet rajoitusten purkamiseen ovat positiivisia. Oluen ostotavat ovat myös muuttuneet: alkoholin verkkotilaaminen, joko hinnan tai valikoiman takia on lisääntynyt ja matkustajatuontikin on kasvamassa takaisin koronaa edeltävään aikaan.

Suomalainen olutkulttuuri on eläväistä ja monimuotoista, mutta olutelinkeinoa rasittavat korkeat verot ja muu tiukka sääntely. Olutliitto ajaa harkittuja, hyvin perusteltuja muutoksia seuraavalle hallituskaudelle. Oluen ja alkoholin asemaa säätelee lukuisat lainsäädännölliset seikat, joten työtä on paljon, mutta Olutliitto katsoo, että seuraavat muutokset toisivat helpotusta oluenystävien elämään.

Yksi tavoitteista on saada kaikenvahvuiset oluet ruokakauppoihin, koska näin saadaan kaikki oluttyylit helposti kuluttajan saataville, nyt osa puuttuu kaupoista alkoholiprosenttirajan vuoksi. Ravintolassa taas anniskeltavan oluen arvonlisävero pitäisi alentaa 14 prosenttiin, samalle tasolle ruoan kanssa. Näin kannustetaan nauttimaan olutta valvotuissa, sosiaalisissa tilanteissa, kuten ravintoloissa ja saadaan oluen hinta kilpailukykyisemmäksi ravintoloissa verrattuna kotikulutukseen.
Lisäksi Olutliitto haluaa haluaa kannustaa ravintoloita ja ruokakauppoja pitämään saatavilla laajaa valikoimaa oluita ja näkee, että ulosmyynnin pitäisi koskea myös kaikenvahvuisia oluita niin myyntipisteissä kuin panimoiden omissa kaupoissa. Panimopuolella näin mahdollistetaan oluiden myyminen valmistuspaikasta suoraan kuluttajalle, mikä parantaa kannattavuutta, lisää kuluttajan kiinnostusta olutta kohtaan ja antaa kuluttajalle mahdollisuuden maistella paremmin pieniä erikoiseriä myös mukaan ostettuna.

Olutliiton mielestä oluen etämyynti on sallittava kotimaisille pienpanimoille, nyt tilanne on epäreilu kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden välillä. Vielä nyt alkoholilain viranomaistulkinnan mukaan ei ole mahdollista tehdä etämyyntiä Suomen sisällä, vaikka se on mahdollista EU:ssa ja Suomessa saa tilata alkoholijuomia myös toisesta EU-maasta. Suomen sisäisen pienpanimotuotteiden myynnin  on tapahduttava myyntiluvan saaneessa pienpanimossa paikan päällä. Etämyynnin toteutuessa etämyyntiluvan saanut pienpanimo saisi kuljettaa tai kuljetuttaa itse tuottamansa alkoholituotteen suoraan asiakkaan kotiovelle ympäri Suomea. Etämyynnin toteuttaminen lisää kuluttajan mahdollisuuksia saada nautittavakseen erilaisia oluita valtakunnallisesti.  Uskomme myös, että tämä voisi olla ensimmäinen muutos siihen, että tulevaisuudessa kaikki alkoholitoimijat voisivat myydä tuotteitaan myös etänä.