Olutliitto: Pienpanimoiden verotuen raja nostettava 20 miljoonaan litraan

Olutliitto ry.
www. olutliitto.fi

Olutliiton lausunto pienpanimoiden veronalennuksen muutoksista

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Olutliitolta lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutoksia pienpanimoiden alkoholiveron alennukseen.

Copy of DSC00692Nykyinen veroporrastus on seuraava (vuosituotanto):
alle 200 000 litraa, – 50 %
200 000 – 3 000 000 litraa, – 30 %
3 000 000–5 500 000 litraa, – 20 %
5 500 000–10 000 000 litraa, – 10 %

Hallituksen esityksenä on kun kalenterivuoden aikana tuottaman oluen määrä on enintään 15 000 000 litraa, oluesta suoritettavaa alkoholijuomaveroa alennetaan:
alle 500 000 litraa, – 50 %
500 000 – 3 000 000 litraa, – 30 %
3 000 000 – 5 500 000 litraa, – 20 %
5 500 000 – 10 000 000 litraa, – 10 %

Suomalaisia oluenkuluttajia edustavan Olutliiton mielestä ehdotettu järjestelmä on selkeä parannus aikaisempaan, mutta sekään ei takaa riittävän laajaa ja tasapuolista pienpanimo-oluiden valikoimaa. Verrattuna moniin naapurimaihin sekä lukuisiin Euroopan Unionin jäsenvaltioihin suomalainen oluen valmistuksen verotuskäytäntö on esitetyn muutoksen jälkeenkin sekä kuluttajien että pienten olutvalmistajien kannalta kohtuuton.

Naapurimaita ja muita kilpailijamaita huomattavasti korkeampi valmisteveron taso antaa kovin kehnot lähtökohdat kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. Oluen verotuskohtelu on Suomessa ankarinta koko Euroopan Unionin alueella. Suurimman eli 50 %:n huojennuksen jälkeenkin valmistevero on edelleen suurempi kuin kokonaisvero peräti 23 muussa EU-maassa.

Teerenpeli_panimo_Lahti_HK (1)Suomalaiset olutharrastajat ja -kuluttajat eivät ole tasavertaisia muiden eurooppalaisten oluenystävien kanssa. Sama koskee luonnollisesti käsityöoluiden valmistajia, vähittäiskauppaa ja anniskeluyrityksiä. Valtiovarainministeriön sekä sen kautta sekä hallituksen että eduskunnan tulisi tulevaisuudessa sitoutua nykyistä vahvemmin tukemaan kotimaista pienyritystoimintaa ja raaka-ainetuotantoa.

Niinpä VM:n tulisi etsiä ja kehittää yhdessä työvoima- ja elinkeinoministeriön kanssa erilaisia kannustimia, jotka perustuvat esimerkiksi tuotteen raaka-aineiden kotimaisuusasteeseen ja sitä kautta kotimaisen viljaraaka-aineen hyödyntämiseen sekä vaihtoehtoiseen energiantuotantoon. Samalla pitäisi pohtia, mitä hyötyjä oluen valmisteveron alentaminen toisi tullessaan lähivuosina.

Normaalin verotuksen eli huojennuksen raja eli pienpanimoalennuksen yläraja tulisi nostaa kerralla ehdotetusta 15 miljoonasta litrasta 20 miljoonaan litraan, kuten on lukuisissa muissa EU-maissa.

Olutliiton mielestä järkevä porrastus olisi:
alle 500 000 litraa, – 50 %.
500 000 –  1 000 000 litraa, – 40 %,
1 000 000 –  5 000 000 litraa, – 30 %,
5 000 000 – 10 000 000 litraa, – 20 %,
10 000 000 –  20 000 000 litraa – 10 %,

Teerenpeli_panimo_Lahti_HK (2)Lakiesityksen perusteluissa mainitaan myös, että esityksellä saattaa olla vähäisiä sosiaali- ja terveysvaikutuksia oluen kulutuksen lisääntymisen kautta, mutta niiden suuruutta on erittäin vaikea arvioida.

Olutliiton mielestä tämän tyyppiset epämääräiset arviot eivät kuulu perusteelliseen lain ja sen muutosten vaikutusten arviointiin. Jo edellisessä lausunnossa Olutliitto tähdentää, että suomalainen kuluttaja joutuu maksamaan pienpanimo-oluestaan vähittäismyynnissä jopa 10–12 euroa litralta. Anniskeluhinnat ovat usein kaksinkertaiset kuluttajahintoihin verrattuina. Normaaleissa olutravintoloissa oluen anniskelun litrahinta lähestyy jo 20 euroa.

On aivan selvää, että valitessaan pienpanimo-oluen kuluttaja tekee valinnan laadun ja kotimaisen lähituotteen sekä halpaoluen välillä. Toisin sanoen hän sijoittaa silloin määrän sijaan laatuun ja kotimaisuusasteeseen. Sosiaali- ja terveysvaikutuksia arvioitaessa tulisi pohtia myös sitä näkökulmaa, että verohelpotukset voivatkin edistää kohtuukäyttöä ja sitä kautta jopa vähentää alkoholin kokonaiskulutusta.

Helsingissä 19. joulukuuta 2014

Olutliitto ry:n hallituksen puolesta

Heikki Kähkönen
puheenjohtaja

LIITE: Luonnos_hallituksen_esitykseksi_laiksi_pienpanimoiden_verona