PTT: IV-olut päivittäistavarakauppaan

pty_fin

PTT esittää että yli 4,7 til. prosenttiset oluet siirretään päivittäistavarakauppaan.

Jakelutien muutos laskisi IV-oluen vähittäismyyntihintaa 25 prosenttia ja kaikkien alkoholijuomien vähittäismyyntihintaa 3,8 prosenttia. Hinnan laskun seurauksena IV-oluen osuus vähittäismyynnin arvosta kasvaisi kahdesta prosentista (vuosi 2010) 24 prosenttiin. III-oluen laskisi 41 prosentista 23 prosenttiin. Oluen matkustajatuonnin arvo puolittuisi noin 100 miljoonasta eurosta. Väkevien alkoholijuomien osuus vähittäismyynnin arvosta laskisi 25 prosentista 21 prosenttiin.

Alkoholijuomien vähittäismyyntihinnan lasku, matkustajatuonnin väheneminen ja oluen vähittäiskulutuksen painopisteen siirtyminen litroissa mitattuna korkeammin verotettavaan IV-olueen lisäisivät valtion alkoholiverotuloja 54 miljoonaa euroa (4,9 %).

Absoluuttialkoholin kokonaiskulutuksen arvioidaan kasvavan kolme prosenttia. Koska alkoholijuomien kulutuksen painopiste siirtyy väkevistä alkoholijuomista oluisiin, alkoholijuomien haittakulutuksen arvioidaan kasvavan ainoastaan vajaat kaksi prosenttia. Alkoholijuomien haittakulutuksen arvioidaan olevan sitä pienempi, mitä laimeampana alkoholi kulutetaan.

IV-oluen jakelutien muutos lisäisi panimotuotteiden myyntiä 114 miljoonaa euroa. Valintamyymälöiden liikevaihto kasvaisi 2,4 prosenttia ja elintarvikekioskien 4,6 prosenttia. Alkon myynti vähenisi 7,5 prosenttia. Suurten kauppojen myynti säilyisi lähes ennallaan. Työllisyys kasvaisi 300-400 henkilötyövuotta. Pienkauppojen ”kauppakuolemat” vähenisivät noin 100 kappaleella.

Tutkimusaineistona on käytetty alkoholijuomien vähittäismyynnin arvo-, hinta- ja määrätietoja juomaryhmittäin vuosilta 1990-2010. Tarkastelussa on otettu huomioon myös alkoholijuomien matkustajatuonti sekä Viron ja Suomen hintaerot juomaryhmittäin. Tutkimuksen ovat rahoittaneet Päivittäistavarakauppa ry ja Panimoliitto.

Tiedotteeseen…