Tietosuojaselosteet ja evästekäytännöt

Rekisterinpitäjä

Olutliitto
c/o Anikó Lehtinen
Munkkisaarenkatu 4 B 26
00150 Helsinki
Y-tunnus 1823405-9

040 738 1670
 puheenjohtaja@olutliitto.fi

Tietosuojaseloste

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Siltä osin kuin Asiakasrekisteri sisältää henkilötietoja, niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuojalakia ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä asiakkaan eli rekisteröidyn oikeudet.

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Asiakas- tai siihen rinnastettava muu suhde.

Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on- asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.

Tietojen käyttötarkoitus

Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää seuraaviin pääasiallisiin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palveluiden tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • laskutus, perintä ja asiakastapahtumien varmentaminen- mainonnan kohdentaminen
 • palveluita koskeva analysointi ja tilastointi
 • asiakasviestintä
 • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, sekä- muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Asiakasrekisterin tietosisältö / mitä tietoja keräämme?

Toimeksiantopäiväkirjassa ja sen liitteissä käsitellään, tai voidaan käsitellä, seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Asiakkaan perustiedot, kuten nimi/ yritys, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Mikäli henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan Asiakkaan suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä.

Tietojen luovutus / mihin tietoja voidaan antaa?

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim. OneDriven, Google Analyticsin, iCloudin tai Dropboxin yhteydessä.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet / miten suojaamme henkilötietojanne?

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Asiakasrekisterin pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös muille käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja alihankkijoiden työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se on työhön liittyvien tehtävien hoitamiseksi tarpeellista.

Asiakkaan oikeudet / miten voin toimia varmistaakseni käsittelyn lainmukaisuuden?

Tietojen tarkastaminen, saaminen ja siirtäminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Asiakasrekisteriin. Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.

Rekisterinpitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot Asiakkaalle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat itse toimittamansa asiakastiedot siirretyksi kolmannelle osapuolelle jäsennellysti ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjä säilyttää kuitenkin siirretyt tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Virheellisen tiedon oikaiseminen

Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.

Tiedon käsittelyn vastustaminen tai rajoittaminen ja tiedon poistaminen

Asiakkaalla on oikeus vastustaa häntä itseään koskevia tietojen käsittelyä suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämistä varten sekä rajoittaa häntä koskevien tietojen käsittelyä, sekä oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi, vaikka peruste tiedon käsittelylle muutoin olisikin.

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli rekisterissä oleva tieto perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, on suostumus koska tahansa peruutettavissa ilmoittamalla tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.

Menettely oikeuksien käyttämisessä

Tarkastus-, oikaisu- tai muun pyynnön voi esittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tässä selosteessa mainituilla yhteystiedoilla.

Erimielisyydet

Asiakkaalla on oikeus saattaa asia Tietosuojavaltuutetun käsittelyyn, jos rekisterinpitäjä ei noudata Asiakkaan oikaisu- tai muuta pyyntöä.

Evästeiden käyttö verkkosivuilla

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Emme lähetä kävijätietoja kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Sivustolla käytetään sekä istuntokohtaisia että seurantaevästeitä. Sivuillamme kerättävät istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Evästeen avulla voidaan seurata, onko kyseessä sivustolle palaava käyttäjä.

Käyttäjän selain kertoo, onko seurantaeväste jo käytössä. Jos sitä ei löydy, asetetaan selaimeen uusi eväste. Emme koskaan välitä seurantaevästeistä saatua käyttäjätietoa kolmannelle osapuolelle.

Evästeiden avulla kerätään seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle

Useimmat selaimet mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Sen voi tehdä esimerkiksi Internet Explorer -selaimen Työkalut-painikkeesta valitsemalla Internet-asetukset – Suojaus.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on niin kutsuttuja sosiaalisia laajennuksia kolmansien osapuolien eli FaceBookin, Instagramin, Twitterin ja Youtuben yhteisöliitännäisiin. Kolmannen osapuolen sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Sivustolla käytetään evästeitä sen takaamiseksi, että palvelu on turvallinen, tehokas ja käyttäjäystävällinen.

Käytämme nettisivuillamme ulkomaisten palveluntarjoajien tekniikkaa ja niiden mahdollisten evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan palveluntarjoajien palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Näitä ovat mm. Google Analytics, Google Tag Manager sekä Facebookin konversiopikseli.

Eväste (cookies) on sivuton pieni, käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.

Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä on 19.2.2022. Viimeisin muutos on tehty 20.2.2022.

 1. Rekisterinpitäjä
  Olutliitto ry, Munkkisaarenkatu 4 B 26 00150 Helsinki
 1. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa
  Olutliitto ry:n puheenjohtaja
  puheenjohtaja(at)olutliitto.fi
 1. Rekisterin nimi
  Olutliitto ry:n jäsenrekisteri
 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle ovat rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja laillinen velvoite.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11 § vaatiman jäsenrekisterin ylläpito ja sekä yhdistyksen jäsenten yhteys- ja jäsentietojen ylläpito.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Jäsenyhdistyksen nimi
  Kotipaikka
  Sähköpostiosoite
  Muut mahdolliset jäsenyhdistyksen yhteystietoihin liittyvät tiedot kuten henkilön nimi yms.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Jäsenhakemuksissa kerätyt tiedot.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tietoja ei luovuteta säännömukaisesti.
 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja käsitellään Googlen pilvipalveluissa, jolloin käsiteltävät tiedot voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Google on sitoutunut noudattamaan pilvipalveluidensa osalta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja Privacy Shield -viitekehystä.
 2. Rekisterin suojauksen periaatteet.
  Rekisteri on säilötty Googlen pilvipalveluun kansioon, johon vain Olutliiton hallituksen jäsenillä on pääsy.
 1. Tarkastusoikeus
  Jokaisella rekisteriin kuuluvalla jäsenyhdistyksellä ja jäsenyhdistyksen tietoihin liittyvällä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tiedot voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa.
 2. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteriin kuuluvalla jäsenyhdistyksellä ja jäsenyhdistyksen tietoihin liittyvällä henkilöllä on oikeus vaatia rekisteriin talletettujen tietojen korjausta. Tietojen korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot
  Tietoja säilytetään, kunnes rekisteröidyn yhdistyksen jäsenyys yhdistyksessä päättyy. Jäsenyyden päättymisestä noudatetaan, mitä yhdistyksen sääntöjen 8 § mukaisesti määrätään. Jäsenyyden päätyttyä rekisteröidyn yhdistyksen ja yhdistykseen liittyvän henkilön tiedot poistetaan jäsenyyden päättymishetkellä kuluvan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Poikkeukset

Mikäli rekisteröity jäsenyhdistyksen tietoihin liittyvä henkilö osallistuu yhdistyksen tai sen hallituksen kokoukseen kirjataan tämän etu- ja sukunimi kokouspöytäkirjaan hyvän pöytäkirjatavan mukaisesti. Yhdistyksiä koskevan kirjanpitovelvoitteen vuoksi kokouspöytäkirjoja säilytetään vähintään 10 vuoden ajan. Kokouspöytäkirjoja käsitellään Olutliiton pöytäkirjarekisterin tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.

Mikäli rekisteröity jäsenyhdistys on velkaa yhdistykselle, tietoja säilytetään jäsenyhdistyksen jäsenyyden loppumishetkellä meneillään olevan tilikauden tilinpäätöksen vahvistamiseen saakka, kuitenkin enintään kuluvaa kalenterivuotta seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun saakka. Mikäli rekisteröity yhdistys ei suorita velkaansa tilinpäätöksen vahvistamiseen mennessä, kirjataan tieto velasta kirjanpitoon, jossa sitä yhdistyksiä koskevan kirjanpitovelvoitteen vuoksi säilytetään kymmenen vuoden ajan.

Pöytäkirjarekisterin tietosuojaseloste

Pöytäkirjarekisterin tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä on 19.2.2022. Viimeisin muutos on tehty 20.2.2022.

 1. Rekisterinpitäjä
  Olutliitto ry, Munkkisaarenkatu 4 B 26 00150 Helsinki
 1. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa
  Olutliitto ry:n puheenjohtaja
  puheenjohtaja(at)olutliitto.fi
 1. Rekisterin nimi
  Olutliitto ry:n pöytäkirjarekisteri
 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle ovat rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja laillinen velvoite.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Patentti- ja rekisterihallituksen vaatimien tietojen ja yhdistyksen historian tallentaminen.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Yhdistyksen hallitukseen valituilta henkilöiltä ja hallituksen valitsemilta virkailijoilta:
  Etu- ja sukunimi
  Sähköpostiosoite
  Tehtävien hoitoon liittyvät nimikkeet
  Tieto osallistumisesta yhdistyksen hallituksen kokouksiin
  Yhdistykseen liittyvien muiden tapahtumien osallistumistietoja
  Yhdistyksen tai yhdistyksen hallituksen kokoukseen osallistuneilta henkilöiltä:
  Etu- ja sukunimi
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Yhdistyksen tai yhdistyksen hallituksen kokouksissa kerätyt tiedot.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Yhdistyksen nimenkirjoittajista luovutetaan tiedot vuosittain Patentti- ja rekisterihallitukselle.
 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja käsitellään Googlen pilvipalveluissa, jolloin käsiteltävät tiedot voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Google on sitoutunut noudattamaan pilvipalveluidensa osalta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja Privacy Shield -viitekehystä.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet.
  Rekisteri on säilötty Googlen pilvipalveluun kansioon, johon vain Akateemisen Olutseuran hallituksen jäsenillä on pääsy.
 1. Tarkastusoikeus
  Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tiedot voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa.
 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus vaatia hänestä rekisteriin talletettujen tietojen korjausta. Tietojen korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot
  Yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokousten pöytäkirjoja säilytetään kirjanpitolain (1336/1997) 2. luvun 10 §:n mukaisesti vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä.

Poikkeus

Yhdistyksen hallituksen kokouksissaan käsittelemät jäsenyhdistyksen erottamista ja liittymistä koskevat jäsenyystiedot säilytetään Olutliitto ry:n jäsenrekisterin tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.

Tapahtumarekisterin tietosuojaseloste

Tapahtumarekisterin tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä on 19.2.2022. Viimeisin muutos on tehty 20.2.2022.

 1. Rekisterinpitäjä
  Olutliitto ry, Munkkisaarenkatu 4 B 26 00150 Helsinki
 1. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa
  Olutliitto ry:n puheenjohtaja
  puheenjohtaja(at)olutliitto.fi
 1. Rekisterin nimi
  Olutliitto ry:n tapahtumarekisteri
 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle ovat rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja laillinen velvoite.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tapahtumien järjestämisen ja niiden maksuliikenteeseen liittyvien toimien mahdollistaminen.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Etu- ja sukunimi
  Sähköpostiosoite *
  Puhelinnumero *
  Tapahtuman maksutieto *
  Ruoka- ja juomavalinta *
  Erityisruokavalio *
  Mahdolliset tapahtumakohtaiset lisätiedot *
  (* Tähdellä merkittyjä tietoja kerätään vain tarvittaessa)
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tapahtumien ilmoittautumislomakkeessa kerätyt tiedot.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Tapahtumien ja tilausten järjestämiseksi erityisruokavaliota ja mahdollisia tapahtumakohtaisi lisätietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen ulkopuolisille tapahtumanjärjestäjille.
 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja käsitellään Googlen pilvipalveluissa, jolloin käsiteltävät tiedot voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Google on sitoutunut noudattamaan pilvipalveluidensa osalta EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja Privacy Shield -viitekehystä.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet.
  Rekisteri on säilötty Googlen pilvipalveluun kansioon, johon vain Akateemisen Olutseuran hallituksen jäsenillä ja mahdollisille tapahtuman yhteistyökumppaneilla kuten esim. Hyvät Martat ry:n hallituksen jäsenillä on pääsy.
 1. Tarkastusoikeus
  Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Tiedot voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa.
 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus vaatia hänestä rekisteriin talletettujen tietojen korjausta. Tietojen korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot
  Tietoja säilytetään tapahtuman järjestämishetkenä meneillään olevan tilikauden tilinpäätöksen vahvistamiseen saakka, kuitenkin enintään kuluvaa kalenterivuotta seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun saakka.

Poikkeus

Mikäli rekisteröity henkilö on velkaa yhdistykselle eikä suorita velkaansa tilinpäätöksen vahvistamiseen mennessä, kirjataan tieto velasta tilinpäätökseen, jossa sitä yhdistyksiä koskevan kirjanpitovelvoitteen vuoksi säilytetään kymmenen vuoden ajan