Mikä Olutliitto?

Olutliiton logo

Olutliitto on kansallinen, riippumaton oluenkuluttajain yhdistysten yhteenliittymä.
Olutliiton tehtävänä on puolustaa oluenkuluttajan oikeuksia sekä vaalia olutkulttuuria toimien oluen monipuolisen tarjonnan säilymisen puolesta.

Olutliitto toimii oluenkuluttajien edustajana viranomaisten, kaupan, myynnin ja jakeluelinkeinon suuntaan. Olutliitto ry:n jäsen voi olla itsenäinen ja rekisteröity olutseura tai yhdistys. Nykyiset jäsenseurat ja ohjeet liittymiseen löytyvät Jäsenseurat-sivulta.

Otamme lisäksi vastaan lahjoituksia yksityishenkilöiltä ja kannatusjäsenmaksuja panimoilta. Näillä ei kuitenkaan saa päätös- tai puhevaltaa Olutliitto ry:n hallituksessa tai liittokokouksessa.

Suojelemme olutkulttuuria

Olutliitto varjelee ja ylläpitää monipuolista olutkulttuuria arvostamalla erityisesti perinteisiä, kansallisia ja paikallisia panimoita sekä perinteisiä oluita ja niiden valmistustaitoja.

Edistämme monimuotoisuutta

Olutliitto kannattaa ja tukee kaikkia panimoita, jotka tuottavat korkealaatuisia oluita, erityisesti panimoita jotka tuottavat oluita perinteisin menetelmin sopusoinnussa kansallisesti ja alueellisesti vakiintuneiden olutlaatujen kanssa. Olutliitto tukee kaikkia toimenpiteitä, jotka edesauttavat oluenvalmistuksen säilymistä monimuotoisena.

Ajamme arvostusta

Olutliitto ajaa oluelle tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua. Olutliitto tukee kaikkia toimenpiteitä, jotka rikastuttavat oluen tarjontaa, myyntiä tai anniskelua Suomessa.

Edustamme oluenystäviä

Olutliitto edustaa oluenystäviä ja muita oluenkuluttajia oluiden ja oluenpanon valinnanvapauden, laadun ja arvon säilymisen puolesta.

Toimimme kansainvälisesti

Olutliitto on jäsenenä European Beer Consumer Unionissa (EBCU) ja osallistuu sen kanssa kansainväliseen toimintaan.